Elementer i et behandlingsforløb

 
 
1) Problemidentifikation og ønskeliste
 
2) Overblik over livshistorien, eventuelt livslinje
 
3) Arbejde med traumer og chok
 
4) Kontakt med følelser. Kunne mærke- , rumme- og udtrykke dem
 
5) Løsnen af blokeringer
 
6) Jordforbindelse og ned i kroppen
 
7) Centrering
 
8) Kontakt med hjertet
 
9) Afgrænsning, grænser og rum
 
10) Opnå følelse af personlig frihed/befrielse
  Bjørn Jacobsen | Lykkesholms Allé 5 E, 1902 Frederiksberg C  | Tlf.: 0045 40949896