Somatic Experiencing - SE

 

Grundlæggende sker der fysiologisk det, når et dyr eller menneske udsættes for et chok eller en livsfarlig situation at der automatisk sker en kraftig aktivering i det autonome nervesystem.

Dette medfører at organismen bliver rustet til kamp eller flugt. Det forhøjede energiniveau bliver ideelt set brugt til at slippe godt ud af situationen. Men i mange situationer er hverken kamp eller flugt mulig og derfor mistes forsvarsevnen  hurtigt.

Inde i kroppen er der stadig et forhøjet energi- og stressniveau. Et godt eksempel er dyr der går død og efterfølgende udfører forsvars- eller flugtbevægelser pr. automatik, når de ”tør op” igen.

For mennesker er det sværere at komme ud af ubevægelighedssituationen, fordi angsten for at blive overvældet af rædsel eller raseri  virker blokerende.

Den traumatiserede efter alvorlige uheld, vold, seksuelt misbrug, operationer etc. er  karakteriseret ved en indsnævring i nervesystemets modstandsdygtighed og evne til at vende tilbage til sin normale tilstand

Med SE, Somatic Experiencing, fandt Peter Levine et redskab til at kunne genetablere balancen i nervesystemet.

Terapeuten guider og faciliterer processen, hvorved der gradvist frigøres mere og mere af den overlevelsesenergi, som er fastlåst i kroppen.

Energien løsnes gradvist. Selv et lille skift kan have en stor virkning på nervesystemet.

Psykoterapeuten må besidde stor empati, nænsomhed, respekt for klienten og  somatisk resonans, en evne til i sin egen krop at fornemme, hvad der sker i klienten.

For mere information om SE henvises til  www.seforeningen.dk, www.traumeheling.com, www.traumeheling.no og www.traumahealing.com 

  Bjørn Jacobsen | Lykkesholms Allé 5 E, 1902 Frederiksberg C  | Tlf.: 0045 40949896